Diverse

Xiaomi este un nume care pune din ce în ce mai mult accent pe confidenţialitatea datelor utilizatorilor, iar pentru a demonstra acest lucru şi prin prisma unor analize externe, Xiaomi a numit TRUSTe LLC, o subsidiară a TrustArc, să efectueze un audit independent referitor la protecția datelor și gestionarea securității.

Analiza a evaluat în profunzime dacă Xiaomi prelucrează informațiile cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR) al Uniunii Europene (UE). Rezultatul auditului TRUSTe afirmă că măsurile descrise în Evaluarea Validării GDPR au fost concepute corespunzător pentru a oferi un grad de asigurare rezonabil și că toate cele 40 de Cerințe de Validare GDPR vor fi îndeplinite.

Fiind prima companie din China care primește certificarea din partea TRUSTe, Xiaomi continuă să respecte măsurile externe referitoare la protecția datelor și confidențialitatea utilizatorilor, prin adoptarea măsurilor GDPR ale UE încă din 2018.

Cerințele de Validare sunt concentrate pe măsuri la nivel de program din opt domenii: Guvernare Integrată, Managementul Riscului, Alocarea Resurselor, Politici și Standarde, Procese, Conștientizare și Instruire, Monitorizare și Asigurare, Reportare și Certificare. Un membru al echipei Global Privacy Solutions din cadrul TRUSTe a validat faptul că Xiaomi a îndeplinit Cerințele de Validare aplicabile.

Cui Baoqiu, vicepreședintele Xiaomi și președintele Comitetului de Securitate și Confidențialitate Xiaomi, a declarat: „ Evaluarea Validării GDPR este un pas important în eforturile susținute de a îmbunătăți conformitatea companiei cu normele de securitate a datelor. Xiaomi se străduiește să susțină cele mai înalte standarde de politici și practici de confidențialitate pentru utilizatorii săi, în special pentru cei din UE.”