Retelistica

ANCOM a anunţat în cursul zilei de astăzi că licitaţia 5G a fost deschisă, iar până pe 27 octombrie se aşteaptă depunerea candidaturilor.

“Lansăm astăzi licitația pentru acordarea drepturilor de utilizare pentru frecvențele radio destinate implementării noilor tehnologii. În urma publicării de vineri în Monitorul Oficial a celor două decizii, avem acum toate condițiile îndeplinite pentru a publica anunțul de demarare a procedurii de selecție. Am ajuns la acest moment în urma unui proces complicat pe care am reușit să îl finalizăm doar printr-un dialog permanent cu toți factorii implicați: Guvernul României, industria telecom și societatea civilă. Îi așteptăm pe operatorii din România sau din afara ei, deținători sau nu de spectru radio, să participe la licitație, condițiile acestei proceduri de selecție fiind cât se poate de bine adaptate actualului context socio-economic. Piața de comunicații electronice din România este matură și una dintre cele mai competitive la nivelul Uniunii Europene și acest lucru se datorează abilității și interesului investitorilor, dar și barierelor reduse pentru accesul pe piață al furnizorilor. Creșterea cantității de spectru va duce la noi investiții pe piața din România, spre beneficiul întregii economii”, a declarat Vlad Stoica, președintele ANCOM.

Companiile care doresc să participe la licitaţie trebuie să depună un dosar de candidatură şi să cumpere caietul de sarcini (acesta costă 5000 lei, sumă nerambursabilă).

Dosarul de candidatură trebuie să conţină documente de prezentare a situaţiei candidatului, din care să rezulte, printre altele, îndeplinirea obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, dar şi faptul că respectivul candidat întruneşte condiţiile de participare: are o cifră de afaceri pe ultimul an de minimum 10 milioane de euro sau capital social subscris și vărsat având echivalentul în lei a minimum 1.000.000 euro, nu este în stare de insolvenţă ori lichidare, afacerile nu îi sunt administrate de un judecător-sindic, activităţile sale comerciale nu sunt suspendate, nu face parte din grupul altui candidat etc.

Comisia de licitaţie va analiza dosarele depuse şi va anunţa, până la data de 31 octombrie 2022, care dintre candidaţi se califică în etapa următoare. În funcție de ofertele iniţiale depuse de candidații calificați, în data de 4 noiembrie se va anunţa dacă se impune organizarea etapei de licitaţie, caz în care licitaţia propriu-zisă poate să înceapă la data de 8 noiembrie 2022.

În cadrul licitației vor fi disponibili 555 MHz în benzile de frecvențe de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz, operatorii câștigători urmând să acopere cu servicii de bandă largă minim 70% din populația țării, majoritatea zonelor urbane, autostrăzile, aeroporturile internaționale și căile ferate modernizate, precum și un număr de 480 de localități identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicații mobile.

Din această licitaţie 5G statul român speră să atragă la buget aproape 700 de milioane de euro astfel:

  • 55 milioane euro pentru un bloc FDD de 2 x 5 MHz în banda de 700 MHz, pentru o durată de 25 ani începând cu 1 ianuarie 2023 – 6 blocuri disponibile;
  • 14 milioane euro pentru un bloc SDL de 5 MHz în banda de 700 MHz, pentru o durată de 25 ani începând cu 1 ianuarie 2023 – 3 blocuri disponibile;
  • 6 milioane euro pentru un bloc SDL de 5 MHz în banda de 1500 MHz, pentru o durată de 25 ani începând cu 1 ianuarie 2023 – 8 blocuri disponibile;
  • 3,25 milioane euro pentru un bloc FDD de 2 x 5 MHz în banda de 2600 MHz, pentru perioada de la 1 ianuarie 2023 până la 5 aprilie 2029 – 4 blocuri disponibile;
  • 6,5 milioane euro pentru un bloc TDD de 1 x 10 MHz în banda 3400-3800 MHz, pentru 22 de ani începând cu 1 ianuarie 2026 – 40 blocuri disponibile.

Mai multe detalii puteţi găsi pe site-ul ANCOM intrând aici şi aici.