Retelistica

Vodafone a început să trimită notificări legate de o nouă scumpire a serviciilor fixe (televiziune, internet, telefonie fixă), una ce va fi implementată începând cu data de 1 noiembrie (în data emiterii facturii).

În funcţie de câte servicii fixe deţineţi, creşterea de preţ poate ajunge până la un maxim de 14.85 lei TVA inclus (în medie vorbim de aproximativ 1 euro TVA inclus / serviciu).

Vodafone va mări şi costul facturilor fizice livrate prin poştă, acesta urmând ca de la 1 noiembrie să fie de 4.95 lei TVA inclus / factură tipărită.

Dacă nu sunteţi de acord cu noile modificări de preţ, puteţi denunța unilateral contractul de servicii fixe în magazinele Vodafone sau prin apel la 0372 022 222, în 30 zile de la primirea informării oficiale, fără plata vreunor penalități sau despăgubiri.

Iată mai jos notificarea oficială primită de un client Vodafone:

Stimate client,

În contextul majorării costurilor legate de furnizarea serviciilor fixe: televiziune, internet și telefonie fixă (cum ar fi, de exemplu, creșterea costurilor de furnizare a energiei electrice și a celor aferente conținutului oferit pentru anumite extra-opțiuni) și pentru că ne dorim să ai parte de cele mai bune experiențe, te informăm asupra următoarelor modificări ale contractului tău de servicii fixe:

1. Prețul lunar al abonamentului tău de servicii fixe va crește cu 14.85 RON (TVA inclus), fără modificarea perioadei minime contractuale.
2. Tariful pentru factura tipărită se majorează la 4.95 RON (TVA inclus), pentru fiecare factură emisă în format tipărit. Ne dorim să protejăm planeta și să reducem impactul activității noastre asupra mediului, inclusiv prin diminuarea consumului de hârtie. Te încurajăm să utilizezi mijloacele digitale de transmitere a facturii accesând secțiunea Factura Ta din contul My Vodafone, astfel vei economisi și bani și vei contribui la un mediu mai curat.
3. În cazul suspendării serviciilor pentru neplată, după achitarea restanțelor, se aplică un tarif de reconectare în valoare de 14.85 RON (TVA inclus). Acesta se va regăsi pe factura următoare reconectării. Poți accesa oricând situația facturilor tale în secțiunea Factura Ta din contul tău My Vodafone sau apelând 0372 022 222. Pentru a ajunge în ramura Factură și plată din meniul interactiv, după autentificarea pe baza codului de abonat, este nevoie să alegi: 1 Pentru Informații despre factură, plăți și contul tău, 1 Pentru Informații despre ultima factură și soldul de plată și 1 Pentru a asculta datele facturii.
4. Pentru că inflația este un factor esențial în mecanismul de creare a prețurilor pentru toate bunurile și serviciile, contractul se completează cu o clauză de indexare anuală a prețului serviciilor în conformitate cu indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), respectiv rata inflației, stabilite pentru România de către Eurostat, Oficiul de Statistică al Comunităților Europene, fără a putea depăși, însă, un procent de 3% pe an din valoarea serviciilor. Prin urmare, art. 6 al Anexei 1 la contractului tău se completează cu următoarea clauză: 6.8 Având în vedere anumite fluctuații ale prețurilor bunurilor și serviciilor pe piață de natură a afecta echilibrul contractual, în vederea restabilirii acestuia, părțile convin ca tarifele pentru serviciile Vodafone să poată fi indexate, cu o frecvență anuală, prin simpla notificare transmisă de către Vodafone odată cu factura, anterior aplicării indexării. Indexarea se va face în funcție de indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), respectiv rata inflației, stabilite pentru România de către Eurostat, Oficiul de Statistică al Comunităților Europene, fără a putea depăși, însă, un procent de 3% pe an. Părțile convin că indexarea anuală a tarifelor în raport cu rata inflației nu reprezintă o modificare unilaterală a prețului contractului, posibilitatea de indexare și mecanismul acesteia fiind agreate de parți încă de la încheierea contractului. Clientul declară în mod expres că a citit, înțeles și acceptă prezenta clauză.

Modificările de mai sus intră în vigoare odată cu implementarea acestora în sistemul informatic, începând cu data emiterii facturii tale din luna noiembrie.

Dacă nu ești de acord cu modificarea, poți denunța unilateral contractul de servicii fixe în magazinele Vodafone sau prin apel la 0372 022 222, în 30 zile de la primirea acestei informări, fără plata vreunor penalități sau despăgubiri.”

Via: mobilissimo.ro