Hardware

Statul român trebuie să transpună în legislaţia națională Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, act legislativ prin care au fost cuprinse, într-un singur document, toate directivele din domeniul comunicațiilor electronice.

Ministerul Tranporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a supus dezbaterii publice un proiect de lege necesar implementării acestor modificări, proiect pe care îl puteţi consulta aici. Pentru că este stufos, am selectat cele mai importante noutăţi:

  • ne vom putea porta numărul de telefon dintr-o reţea în alta în maxim 24 de ore;
  • la cerere, în cazul unei portări, vom putea primi creditul rămas neutilizat plătit în avans furnizorului de la care am plecat;
  • ne vom putea transfera de la un furnizor de internet la altul, dacă acest lucru este tehnic fezabil (furnizorul de la care plecăm are obligația să continue furnizarea, în aceleași condiții, până la momentul activării serviciului de către noul furnizor);
  • ANCOM este competentă să stabilească procedura prin care furnizorii acordă utilizatorilor finali despăgubiri în situația în care portarea sau transferul nu sunt realizate în termen ori sunt realizate în absența acordului utilizatorilor finali. Pentru transfer este prevăzut un caz particular de acordare de despăgubiri în favoarea utilizatorilor finali, respectiv nerespectarea programării agreate pentru instalarea și activarea serviciului de acces la internet;
  • furnizorii de comunicaţii vor putea utiliza în comun spectrul de frecvențe radio, în baza unui contract comercial și cu respectarea legii concurenței (practic, pentru o utilizare mai eficientă a spectrului de frecvențe radio, un anumit operator care are licență într-o anumită bandă de frecvențe va putea permite altui operator utilizarea acelei resurse de spectru, contra-cost, în baza unui contract comercial și cu respectarea regulilor din domeniul concurenței).

Mai sunt câteva modificări, însă nu cu un impact atât de mare. Pentru noi, persoane fizice, este important să ştim că după modificarea legislaţiei conform directivei europene, ne vom putea porta de la un reţea la alta în mai puţin de 24 de ore, vom avea dreptul să ne cerem creditul rămas dacă acesta a fost plătit în avans şi vom putea să ne transferăm de la un furnizor de internet la altul.

Sursa: hotnews.ro