Retelistica

În cursul zilei de astăzi mai mulţi abonaţi Vodafone România au primit o notificare din partea companiei, una deloc plăcută din păcate. Operatorul telecom îi informează pe aceştia că preţul abonamentului lunar va creşte cu 1.2 euro TVA inclus la 30 de zile de la prezenta informare.

Iată cum a sunat mesajul Vodafone:

„Pentru că dorim să-ți oferim mereu servicii de încredere, în condiții de calitate, vom actualiza 2 condiții contractuale ale serviciilor fixe: valoarea abonamentului și clauza de indexare a prețului. Astfel, începând cu factura emisă ulterior celor 30 zile de la data acestei notificări, prețul abonamentului tău va crește cu 1.2 EUR, TVA inclus. Detalii complete aici https://myvdf.ro/3DKMjy6. Mulțumim pentru înțelegere.”

Am intrat şi eu pe link-ul din mesaj, iar aici apare detaliată notificarea privind modificarea unilaterală a contractului de servicii de comunicaţii electronice fixe. Justificarea scumpirii este privită ca oconsecință a majorării costurilor legate de chirii, întreținere, combustibil, echipamente tehnologice etc.

Vă las mai jos întreaga notificare:

„Ca o consecință a majorării costurilor legate de furnizarea serviciilor fixe cum ar fi, de exemplu, costurile legate de chirii, întreținere, combustibil, echipamente tehnologice și pentru că ne dorim să ai parte de cele mai bune experiențe, te informăm asupra următoarelor modificări pe care suntem nevoiți să le aducem asupra contractului tău de servicii:

  1.  Începând cu factura emisa ulterior celor 30 zile de la data acestei notificări, prețul lunar al abonamentului tău de servicii fixe va crește cu 1.2 EUR (TVA inclus), fără modificarea perioadei minime contractuale.
  2. Pentru că inflația este un factor esențial în mecanismul de creare a prețurilor pentru toate bunurile și serviciile, contractul se completează cu o clauză de indexare anuală a prețului serviciilor.

Prin urmare, art. 6 al Anexei 1 la contractului tău se completează cu următoarea clauză: 6.8 Având în vedere anumite fluctuații ale prețurilor bunurilor și serviciilor pe piață de natură a afecta echilibrul contractual, în vederea restabilirii acestuia, părțile convin ca tarifele pentru serviciile Vodafone să poată fi indexate, cu o frecvență anuală, prin simpla notificare transmisă de către Vodafone odată cu factura, anterior aplicării indexării.

Indexarea se va face în funcție de indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), respectiv rata inflației, stabilite pentru România de către Eurostat, Oficiul de Statistică al Comunităților Europene, fără a putea depăși, însă, un procent de 8% pe an. Părțile convin că indexarea anuală a tarifelor în raport cu rata inflației nu reprezentă o modificare unilaterală a prețului contractului, posibilitatea de indexare și mecanismul acesteia fiind agreate de parți încă de la încheierea contractului.

Clientul declară în mod expres că a citit, înțeles și acceptă prezenta clauză.

Modificările de mai sus intră în vigoare începând cu factura emisa ulterior celor 30 zile de la data acestei notificări.

Dacă nu ești de acord cu modificările de mai sus, poți denunța unilateral contractul prin intermediul unei solicitări în acest sens depusă în oricare dintre magazinele Vodafone, prin scrisoare transmisă la adresa Departamentul de Relații cu Clienții al Vodafone România, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 4, sector 2, București, România, cod poștal 020276, electronic prin solicitare transmisă (prin email la adresa persoane.fizice_ro@vodafone.com) sau telefonic la 0372 022 222, ori (doar pentru telefonia fixa) prin formularea unei cereri de portare în 30 zile de la primirea acestei informări, fără plata vreunor penalități sau despăgubiri.

Mulţumim pentru înţelegere.”

Sursa: hotnews.ro