gAuto

Un nou proiect de lege susţinut de actuala putere vine cu o nouă propunere în ceea ce priveşte proba practică pentru obţinerea permisului de conducere.

Dacă în prezent această probă este realizată doar cu ofiţeri sau agenţi de poliţie, într-un viitor nu foarte îndepărtat ar putea fi introdusă profesia de examinator, una la care ar putea aplica oricine va îndeplini anumite criterii de calificare.

Printre cele mai importante criterii enumerate în proiectul de lege regăsim:

 • deţine permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel puţin 3 ani;
 • a împlinit vârsta de 23 de ani;
 • să nu fi avut permisul de conducere anulat;
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 3 ani;
 • să fie apt din punct medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
 • să nu exercite o funcţie sau să desfăşoare activităţi în cadrul unei şcoli de conducători auto;
 • urmează cursul de formare iniţială;
 • promovează examenul constând în probă scrisă, eliminatorie şi probă practică. În vederea autorizării pentru alte categorii decât categoria B, persoana trebuie să îndeplinească suplimentar una dintre următoarele condiţii:
  • să aibă cel puţin 5 ani de conducere în categoria de vehicule pentru care solicită atestarea;
  • a promovat testul de evaluare teoretică şi practică a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decât cel necesar pentru obţinerea unui permis de conducere.

Iniţiatorii proiectului de lege susţin că “este momentul ca nu numai meseria de instructor să poată fi recunoscută ca profesie de sine-stătătoare, ci şi cea de examinator. Orice persoană care îndeplineşte condiţiile iniţiale poate deveni examinator dacă demonstrează abilităţi şi competenţe suficiente, experienţă relevantă efectivă în conducerea altor autovehicule decât cele de categoria B (cum ar fi examinarea pentru obţinerea permiselor de categoria C, D, Tr, Tv, etc.), poate deveni examinator. Mai mult, reînnoirea autorizaţiei presupune cursuri de formare continuă, ceea ce asigură un nivel calitativ ridicat procesului de învăţare-predare.”

În completare se doreşte ca în timpul probei practice să fie prezent în maşină şi instructorul, acesta urmând să asiste candidatul. S-ar părea că foarte mulţi candidaţi se simt intimidaţi şi nu reuşesc astfel să se descurce suficient de bine cât să treacă proba. Cel puţin asta susţin iniţiatorii proiectului de lege.

Ce părere aveţi de această idee ?

Sursa: profit.ro