Diverse

Ştirea acestui sfârşit de săptămână este cea legată de amenda de 52 milioane lei (aproximativ 10.4 milioane de euro) primită de Enel din partea ANPC. Se pare că furnizorul de energie electrică a facturat în anumite cazuri la un preţ mai mare decât cel stabilit prin lege.

În urma unui control desfăşurat la jumătatea lunii septembrie, comisarii ANPC au constat mai multe nereguli printre care:

  • facturarea consumului lunar al energiei electrice din luna februarie 2023 nu se realizează conform legislației în vigoare, la un preț final al energiei electrice de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar este cuprins între 93 kWh – 100 kWh, ci la un preț final al energiei electrice mai mare de 0,80 lei/kWh;
  • facturarea consumului lunar al energiei electrice în cursul anului 2023 nu se realizează conform legislației în vigoare, pentru consumurile lunare cuprinse între 255,01 kWh și 300 kWh, pentru care primii 255 kWh trebuie facturați la un preț final al energiei electrice de maximum 0,80 lei/kWh, TVA inclus, iar consumul care depăşeşte 255 kWh trebuie facturat la prețul de 1,30 lei/kWh, TVA inclus;
  • facturarea consumului lunar al energiei electrice în cursul anului 2023 nu se realizează conform legislației în vigoare, pentru consumurile lunare cuprinse între 100,01 kWh și 255 kWh, care trebuie facturați in integralitate la un preț final al energiei electrice de maximum 0,80 lei/kWh.

Se pare că un număr de până la 44.000 de consumatori casnici români au fost afectaţi direct de calculul defectuos al facturilor.

În acest context ANPC a aplicat o amendă contravenţională de 1% din cifra de afaceri anuală a companiei, cifră care în 2022 a fost de 5.201.925.419 lei.

Conform celor de la hotnews.ro, răspunsul Enel nu s-a lăsat aşteptat, compania urmând a contesta în instanţă această amendă:

“Enel Energie a acordat o deosebită atenție aplicării măsurilor legislative privind sprijinul clienților de energie, adoptate de către autorități în ultimii ani pe fondul creșterii prețurilor energiei la nivel european.

Astfel, echipele companiei au depus în ultimii circa doi ani eforturi semnificative și susținute pentru a implementa aproape 20 de schimbări ale sistemului de facturare a clienților, în vederea respectării repetatelor modificări de legislație primară și secundară în domeniul energiei.

Întrucât legislația la care facem referire, astfel cum a fost ea adoptată, nu acoperă toate situațiile apărute în activitatea de furnizare și particularitățile de consum ale tuturor clienților, în repetate rânduri am solicitat clarificări și am purtat discuții cu autoritățile care coordonează și reglementează domeniul nostru de activitate.

Toate aceste demersuri au avut ca scop clarificarea modalităților de aplicare a diverselor acte normative sau prevederi apărute, pentru a asigura un tratament corect și echitabil al clienților.

În urma acestor discuții, au fost acceptate de către reprezentanții instituțiilor relevante pentru domeniul furnizării de energie electrică inclusiv modalitățile de aplicare a legislației în anumite situații rare, neprevăzute expres de lege.

Astfel, pentru clienții care au o citire sau autocitire a indexului în interiorul perioadei de facturare, pentru a determina consumul total se utilizează, conform prevederilor legale actuale, o medie zilnică de consum pentru perioada pentru care nu există citire. În cazul lunii februarie, care are un număr redus de zile, această medie este mai mare decât în cazul celorlalte luni, astfel că, pentru un număr extrem de redus de clienți, acest lucru a dus la trecerea în tranșa de consum următoare. În cazul multor sesizări în care existau dubii privind indexul, am stornat facturile și am aplicat prevederile favorabile clienților.

Aceste situații, deși cu frecvență deosebit de redusă, au apărut ca urmare a aplicării reglementărilor legale, iar instituțiile relevante din domeniul nostru de activitate nu au sesizat vreun aspect care să contravină acestora.

Cu regret constatăm că diverse instituții ale statului au interpretări diferite ale legislației și celorlalte prevederi aplicabile în domeniul energiei și nu ajung să coreleze activitățile lor, pentru a oferi claritate atât clienților, cât și companiilor din domeniu.

Ne menținem angajamentul de a participa la toate consultările la care vom fi invitați, cu toate instituțiile relevante, pentru a obține coerență în aplicarea prevederilor legislative în continuă schimbare, pentru a asigura o relație corectă și transparentă cu clienții noștri. Contăm pe aceeași deschidere din partea partenerilor noștri instituționali, despre care considerăm că au aceleași obiective în vederea protejării clienților și ne rezervăm dreptul de a ne apăra, în sistemul juridic, de orice interpretare abuzivă a prevederilor legale.”

Surse: hotnews.ro 1, 2